Expedición Balmis, os nenos da vacina contra a variola

En tempos de pandemia, atopamos unha magnífica oportunidade para lembrar fazañas que a historia evitou que se perdesen e que nos contan o valor, a iniciativa e xenerosidade e solidariedade coas que, sempre, resulta máis fácil superar as situacións de crises de gravidade. Hoxe centrarémonos en lembrar a Expedición Balmis, os nenos da vacina contra…

A Xustiza na Idade Media

Na Idade Media falar de xustiza era falar de algo moi diferente ao que hoxe enmarcamos baixo esta denominación. Tomando como precedente o Dereito romano, a maioría dos pobos bárbaros que atacaron o Imperio Romano de Occidente e asentáronse nos seus territorios desenvolveron un importante labor lexislativo que coñecemos grazas ás numerosas recompilacións efectuadas por…

¿Como visitar el Castro de Baroña?

O Castro de Baroña, legado histórico

Seguindo coa liña de divulgación dos castros existentes en Galicia, hoxe centrámonos no Castro de Baroña. Trátase dun asentamento ocupado aproximadamente entre os séculos I a.C. e o I d.C., isto é durante a segunda Idade de Hierro. É un castro marítimo, é dicir, un castro onde os seus habitantes foron dos primeiros mariñeiros de…

O exercicio da medicina na Idade Media

Cando nos referimos a o exercicio da Medicina na Idade Media, non podemos facelo utilizando a idea, concepto e praxe que hoxe conforman dita disciplina, tendo en conta que no medievo a medicina estaba conformada por unha inquedante mestura de supersticións, tradicións, plantas medicinais e coñecementos transmitidos polos antigos gregos e romanos. Hai que lembrar…