O Mosteiro de Santa Cristina de Ribas do Sil

O gran número de mosteiros, espectaculares e singulares, que se poden atopar en terras galegas, ímolo reflectindo con sucesivas entradas neste Blog, facendo un percorrido por todos aqueles que imos visitando e sobre os que queremos compartir toda aquela información que vos puidese resultar de interese. Nesta ocasión imos dedicar este post ao precioso Mosteiro…

Merlín, o poderoso meigo da lenda artúrica.

Abordamos hoxe a historia (¿) e lendas do mago Merlín, un personaxe que deu moito xogo ao longo do tempo, para construír relatos literarios, obras cinematográficas, representacións artísticas e múltiples presenzas nos máis pintorescos contextos. Todo comeza cando os escritores dos séculos XII e XIII converteron a un bardo, que quizais viviría cincocentos anos atrás,…

Símbolos da Cultura Celta. Orixe e significado

Coñécese co nome xenérico de celtas ao conxunto de pobos asentados en diferentes partes de Europa. Así, atopámolos nos actuais territorios de Irlanda, Gran Bretaña, Francia, Bélxica, Holanda, Suíza, parte de Alemaña, parte de España e norte de Italia. Non se trataba dun imperio nin unha comunidade política definida, senón dun conxunto de pobos autónomos…