Recuncho da historia O Recuncho da Historia Recuncho da historia

Animais Sagrados Vs Deuses

A asociación de animais, considerados como sacros, cos deuses que conformaron as diferentes culturas ao longo da historia da humanidade, é algo longamente repetido. Con esta entrada facemos un pequeno resumo deste feito, así como unha relación, non con carácter exhaustivo, senón meramente ilustrativo dalgúns dos animais que, con máis asiduidade, foron considerados sagrados. Os…

Leer más
Recuncho da historia O Recuncho da Historia Recuncho da historia

A gordura na historia. Éxito ou fracaso?

A estigmatizada gordura da nosa sociedade actual non sempre tivo a consideración dunha patoloxía con graves riscos para a saúde e de estética discutible. Así, dependendo do momento histórico houbo épocas en que estar gordo era considerado un motivo de orgullo e un reflexo do éxito social. Na Idade Media cando as fames negras axexaban…

Leer más
HistoriaIdade MediaRecuncho da historia O Recuncho da Historia Recuncho da historia

O clero na Idade Meida

Non cabe dúbida que a Idade Media, foi un tempo de máximo esplendor da Igrexa católica, á vez que tiña unha forte influencia en todas as ordes da vida na época medieval. Diversas circunstancias explican esta extraordinaria influencia do clero na Idade Media, e as profundas pegadas culturais e relixiosas que deixaron en Europa e…

Leer más
Edad MediaIdade MediaRecuncho da historia Como vestían en la Edad Media

Como vestían na Idade Media

Como non podía ser doutra maneira, na sociedade medieval, totalmente estratificada, manifestábanse as enormes desigualdades que afectaban a todos os cidadáns, e a vestimenta non era unha excepción, polo que as roupas que utilizaban os individuos reflectían o estrato social ao que pertencían. As leis suntuarias, ou leis sobre o gasto, restrinxían o vestido de…

Leer más