Recuncho da historiaMundo Romano O Recuncho da Historia Recuncho da historia, Mundo Romano

Vestiario na Roma antiga. Roupa infantil

Completamos as dúas entradas anteriores sobre o vestiario na Roma antiga para homes e mulleres, cunhas breves notas sobre a “moda infantil”. Cando nacían, os nenos eran enfaixados, para que os seus membros crecesen rectos e harmoniosos. Cando a idade permitíao, os cueiros eran substituídos polo subligar (unha especie de toalla de pano), sobre o…

Leer más
Recuncho da historiaMundo Romano O Recuncho da Historia Recuncho da historia, Mundo Romano

Indumentaria na Roma antiga. Roupas de home

Con esta entrada, empezamos unha serie para contarvos algunhas cousas sobre os hábitos no vestir na Roma imperial. Hoxe facémolo centrándonos na roupa masculina. Cando queremos referirnos a unha sociedade, ou mellor aínda, a unha gran civilización, o mellor xeito de facelo é acudindo aos seus patróns culturais. E neste sentido, a vestimenta supón unha…

Leer más
Recuncho da historiaMundo Romano O Recuncho da Historia Recuncho da historia, Mundo Romano

As Vestales en Roma

En Roma existía un tipo de sacerdocio que era exercido exclusivamente por mulleres consagradas á deusa o fogar Vesta, tratábase das “Vestales”. No templo de Vesta, as vestales debían custodiar e manter acendido o Lume Sagrado de Roma. Ao lume sempre lla outorgou un lugar de gran relevancia e privilexio entre as necesidades dos distintos…

Leer más
Recuncho da historiaEdad MediaIdade Media O Recuncho da Historia Recuncho da historia, Mundo Romano

Os trobadores na Idade Media

Na Idade Media, o trobador era un “bardo e cantante” que interpretaba versos escritos, ormalmente na lingua occitana ou provenzal. No entanto, a propia orixe etimológico (latín fundamentalmente) é froito da suma de dous compoñentes de devandita lingua: o provenzal “trobar” que derivaba do sustantivo latino “trope”, que significa “canción”; e o sufijo “-dor”, que…

Leer más
Recuncho da historiaEdad MediaIdade Media O Recuncho da Historia Recuncho da historia, Mundo Romano

Os mudéxares

Recordemos que os mudéxares eran os musulmáns que permaneceron nos territorios ocupados polos cristiáns durante o periodo da reconquista. Aínda que Granada conquistouse en 1492 poñendo fin a 800 anos da o-Ándalus, a presenza musulmá en España como relixión proseguiu uns cantos anos máis nos distintos reinos peninsulares cristiáns. En Castilla, o “término”mudéxar”, provén do…

Leer más
Recuncho da historiaEdad MediaIdade Media O Recuncho da Historia Recuncho da historia, Mundo Romano

Muladíes, mozárabes, mudéxares e moriscos

Na historia peninsular, entre os séculos VIII e XVII, hai que falar de catro tipos de “comunidades” para identificar aos cristiáns ou musulmáns que vivían nos territorios peninsulares dos outros, conservando ou non a súa relixión. Falariamos así de “muladíes”, “mozárabes”, “mudéxares” e “moriscos”. Cando falamos dos muladíes referímosnos/referímonos aos cristiáns que, trala conquista musulmá…

Leer más