Edad MediaIdade MediaRecuncho da historia O Recuncho da Historia Edad Media, Idade Media, Recuncho da historia

A sociedade feudal

Para entender e contextualizar canto aconteceu durante a Idade Media no occidente europeo é necesario coñecer a denominada sociedade feudal. A sociedade feudal desenvolveuse coa aparición do feudalismo, un sistema que facía que a organización social realizásese a través das relacións de vasalaxe nunha estrutura piramidal da súa poboación. Tratábase dunhas sociedades estamentais, con tres…

Leer más
Recuncho da historia O Recuncho da Historia Edad Media, Idade Media, Recuncho da historia

Os cruceiros en Galicia

Unha parte dos elementos etnográficos e relixiosos máis importantes da terra galega son os cruceiros. Os cruceiros son unha expresión da devoción popular está na orixe da súa presenza nas cruces de camiños, na proximidade das igrexas, ermidas ou cemiterios. Por definición os cruceiros galegos é unha cruz situada encima dunha columna de pedra o…

Leer más
Recuncho da historia O Recuncho da Historia Edad Media, Idade Media, Recuncho da historia

O Greco, un pintor diferente

Se quixésemos elixir un dos pintores máis controvertidos, o Greco sería un bo candidato. Este pintor, grego de berce, formación italiana e éxito en terras hispanas é, sen dúbida, un dos pintores máis orixinais do século XVI.   Quen foi o Greco? O seu nome completo era Doménikos Theotokópoulos, nacido en Candía (hoxe en día:…

Leer más