Últimas Publicacións

A orixe do circo

O circo non só bríndanos un espectáculo cheo de asombro e diversión, senón que tamén ten un impacto profundo na nosa sociedade. Desde a súa capacidade para unir ás persoas ata a súa influencia no desenvolvemento persoal e a inclusión social, o circo demostra que o entretemento pode ir máis aló da mera distracción. É unha celebración da diversidade, un vehículo para o crecemento persoal e unha plataforma para a inclusión.

O Mosteiro de Sobrado dos Monxes

A importancia histórica de Sobrado dos Monxes vén dada polo seu mosteiro cisterciense de Santa María, durante séculos motor espiritual e económico, pero sempre refuxio de peregrinos e outras almas en busca de retiro.

Trátase dunha mostra ilustre do barroco galego. Representa unha obra de arte a nivel global, no sentido de que elementos como a sala capitular ou a propia cociña son obras de arte dignas de mención.
Se trata de una muestra ilustre del barroco gallego. Representa una obra de arte a nivel global, en el sentido de que elementos como la sala capitular o la propia cocina son obras de arte dignas de mención.

Sargadelos, cerámica con historia

La cerámica de Sargadelos es una marca con historia, que refleja la rica cultura y tradición de Galicia. Desde su fundación en el siglo XVIII hasta su resurgimiento en la década de 1960, Sargadelos ha sido una parte integral de la historia de la región. La calidad y la belleza de sus diseños la hacen una pieza imprescindible para cualquier amante de la cerámica y la historia de Galicia.A cerámica de Sargadelos é unha marca con historia, que reflicte a rica cultura e tradición de Galicia. Desde a súa fundación no século XVIII ata o seu rexurdimento na década de 1960, Sargadelos foi unha parte integral da historia da rexión. A calidade e a beleza dos seus deseños fana unha peza imprescindible para calquera amante da cerámica e a historia de Galicia.

San Martiño de Mondoñedo, a catedral mais antiga de España

O feito de que a basílica de San Martiño de Mondoñedo en Foz estea considerada como a catedral máis antiga de toda España, converte a este monumento nun reclamo turístico de primeira orde para todos os visitantes de Foz. Pero ademais de por a súa antigüidade, hai que visitala pola súa beleza, xa que é un extraordinario exemplo de arquitectura medieval.

A orixe do bico

O bico é algo que vai implícito ao ser humano. O bico expresa o amor, o afecto, a tenrura… pero tamén se converteu nun símbolo de saúdo, por non dicir nun símbolo de traizón “o bico de Judas”. En todo caso, o significado do bico e o seu uso varía segundo as culturas dos distintos…

Viriato, o pastor que se enfrentou a un imperio

Dende o punto de vista histórico, non cabe dúbida de que Viriato existiu, aínda que moitas das historias que se contan sobre el forman parte da súa construción como mito, xa que existe unha gran falta de información sobre a súa vida.