Últimas Publicacións

A dinastía dos Austrias en España

Unha Dinastía, á dos Austrias, que chegou a formar o imperio mais poderoso da faz da Terra.

O Mosteiro de San Martiño Pinario

San Martiño Pinario é un conxunto que nos abre unha porta cara a unha dimensión na que os espazos se transforman en lenzos escultóricos, mostrando a obra de grandes xenios, arquitectos, escultores, tallistas,… que crearon unha obra maxestosa.

A orixe da carta escrita

Ao longo dos séculos, a carta evolucionou e adaptouse ás necesidades cambiantes da humanidade. Coa invención da impresión e a masificación do papel, a carta volveuse máis alcanzable e accesible para o público en xeral.

Joaquin Sorolla, o mestre da luz luz

A obra de Sorolla tivo un profundo impacto nos movementos da arte moderno. Foi o primeiro pintor español en combinar as técnicas tradicionais da pintura académica coas influencias do impresionismo, postimpresionismo, simbolismo e fauvismo. A súa influencia pódese ver nas obras de artistas posteriores como Pablo Picasso, Salvador Dali e Joan Miro.

Os suevos en Galicia

O reino suevo de Galicia foi moi pouco estudado e referenciado ao longo destes anos de revisionismo historiográfico de hoxe en día. É necesario un estudo máis profundo, non só das fontes escritas, tamén das arqueolóxicas, para poder aclarar moitos aspectos que hoxe seguen na sombra. Unha sociedade como a sueva, capaz de dominar sobre tan amplos territorios, ben merece un lugar destacado da Historia española.

O Mosteiro de Samos, o máis antigo de Occidente

Durante siglos, el monasterio de Samos fue el protagonista del tramo del Camino de Santiago Francés, que discurre entre Triacastela y Sarria, siguiendo la fértil vega que avanza en paralelo a la ruta que transcurre a través de Zoo, Montán y Calvor, citada por el Códice Calixtino.