Últimas Publicacións

O comercio na Idade Media

O comercio na Idade Media sentou as bases para o desenvolvemento do sistema económico moderno. Os roteiros comerciais establecidos durante este período facilitaron o intercambio de ideas, coñecementos e produtos entre distintas culturas e civilizacións.

Que é o Toisón de Ouro?

A Orde do Toisón de Ouro foi ante todo unha alianza estratéxica deseñada pola Casa de Borgoña e concibida a gran escala que pretendeu articular politicamente a nova Europa que xurdía da Baixa Media, e que alcanzaría unha dimensión aínda maior unha vez caeu baixo o control da poderosa Casa de Austria, que a converteu nun dos seus instrumentos máis eficaces para alcanzar o dominio universal.

A vida dos monxes na Idade Media

Na Idade Media, os monxes desempeñaron un papel fundamental na vida relixiosa e espiritual da sociedade. Renunciaban aos praceres mundanos e comprometíanse a vivir en pobreza, castidade e obediencia.

A dinastía dos Austrias en España

Unha Dinastía, á dos Austrias, que chegou a formar o imperio mais poderoso da faz da Terra.

O Mosteiro de San Martiño Pinario

San Martiño Pinario é un conxunto que nos abre unha porta cara a unha dimensión na que os espazos se transforman en lenzos escultóricos, mostrando a obra de grandes xenios, arquitectos, escultores, tallistas,… que crearon unha obra maxestosa.

A orixe da carta escrita

Ao longo dos séculos, a carta evolucionou e adaptouse ás necesidades cambiantes da humanidade. Coa invención da impresión e a masificación do papel, a carta volveuse máis alcanzable e accesible para o público en xeral.