O exercicio da medicina na Idade Media

Cando nos referimos a o exercicio da Medicina na Idade Media, non podemos facelo utilizando a idea, concepto e praxe que hoxe conforman dita disciplina, tendo en conta que no medievo a medicina estaba conformada por unha inquedante mestura de supersticións, tradicións, plantas medicinais e coñecementos transmitidos polos antigos gregos e romanos. Hai que lembrar…