A Adoración dos Reis Magos na arte románico hispano

Calquera interesado pode observar as numerosas representacións da Adoración dos Reis Magos que, especialmente en templos pertencentes ao románico, atopamos de maneira habitual. Un feito que, como é lóxico, ten a súa explicación. A Epifanía, ou Adoración dos Reis Magos, aparece descrita nunha pasaxe do Evanxeo de San Mateo (2, 1-12), con todo, non aparecen…

Geli Raubal, a sobriña de Hitler que puido cambiar a historia

Con esta publicación imos tentar facer unha síntese do que diferentes autores viñeron narrando sobre os feitos acontecidos con Angela Maria Raubal (coñecida como Geli Raubal), sobriña de Hitler, falecida, aparentemente por suicidio, o 19 de setembro do ano 1931, semanas antes de que o seu tío accedese ao poder. Geli Raubal vivía no número…