Os mudéxares

Recordemos que os mudéxares eran os musulmáns que permaneceron nos territorios ocupados polos cristiáns durante o periodo da reconquista. Aínda que Granada conquistouse en 1492 poñendo fin a 800 anos da o-Ándalus, a presenza musulmá en España como relixión proseguiu uns cantos anos máis nos distintos reinos peninsulares cristiáns. En Castilla, o “término”mudéxar”, provén do…

Muladíes, mozárabes, mudéxares e moriscos

Na historia peninsular, entre os séculos VIII e XVII, hai que falar de catro tipos de “comunidades” para identificar aos cristiáns ou musulmáns que vivían nos territorios peninsulares dos outros, conservando ou non a súa relixión. Falariamos así de “muladíes”, “mozárabes”, “mudéxares” e “moriscos”. Cando falamos dos muladíes referímosnos/referímonos aos cristiáns que, trala conquista musulmá…