Muladíes, mozárabes, mudéxares e moriscos

Na historia peninsular, entre os séculos VIII e XVII, hai que falar de catro tipos de “comunidades” para identificar aos cristiáns ou musulmáns que vivían nos territorios peninsulares dos outros, conservando ou non a súa relixión. Falariamos así de “muladíes”, “mozárabes”, “mudéxares” e “moriscos”. Cando falamos dos muladíes referímosnos/referímonos aos cristiáns que, trala conquista musulmá…