Luis Candelas, un bandido de lenda

Entre os numerosos personaxes que suscitan indubidable interese, en terras españolas podemos atopar os bandidos ou bandoleiros, dos que Curro Jiménez, pola serie de televisión protagonizada por Sancho Graza, seguramente sexa o máis coñecido popularmente, pero sen dúbida un dos bandidos de lenda é Luís Candelas, ao que imos dedicar o contido desta publicación, e…

A sociedade feudal

Para entender e contextualizar canto aconteceu durante a Idade Media no occidente europeo é necesario coñecer a denominada sociedade feudal. A sociedade feudal desenvolveuse coa aparición do feudalismo, un sistema que facía que a organización social realizásese a través das relacións de vasalaxe nunha estrutura piramidal da súa poboación. Tratábase dunhas sociedades estamentais, con tres…