Expedición Balmis, os nenos da vacina contra a variola

En tempos de pandemia, atopamos unha magnífica oportunidade para lembrar fazañas que a historia evitou que se perdesen e que nos contan o valor, a iniciativa e xenerosidade e solidariedade coas que, sempre, resulta máis fácil superar as situacións de crises de gravidade. Hoxe centrarémonos en lembrar a Expedición Balmis, os nenos da vacina contra…

A Xustiza na Idade Media

Na Idade Media falar de xustiza era falar de algo moi diferente ao que hoxe enmarcamos baixo esta denominación. Tomando como precedente o Dereito romano, a maioría dos pobos bárbaros que atacaron o Imperio Romano de Occidente e asentáronse nos seus territorios desenvolveron un importante labor lexislativo que coñecemos grazas ás numerosas recompilacións efectuadas por…