Recuncho da historiaEdad MediaIdade Media

Hoxe imos penetrarnos no estudo de como era a vida daqueles homes e mulleres que dedicaban, durante a Idade Media, a súa vida á oración, o traballo manual e o estudo. De aí o título desta publicación: A vida dos monxes na Idade Media.

Durante a Idade Media, a Igrexa católica exercía unha gran influencia en todos os aspectos da vida. Os monxes eran unha parte integral de la Iglesia e desempeñaban un papel importante na sociedade medieval. Axudaron a preservar a cultura e o coñecemento ao copiar e conservar manuscritos antigos. Tamén foron importantes líderes relixiosos e asesores da realeza. Os monxes tamén desempeñaron un papel importante na educación. As escolas monásticas eran comúns en toda Europa, e moitos monxes eran mestres e profesores.

Os monxes eran homes que renunciaran ao mundo material e consagráronse a Deus. Vivían en comunidades nos mosteiros e seguían normas estritas de vida.

Os monxes eran considerados como homes santos e o seu estilo de vida era austero e disciplinado. Os monxes seguían unha serie de rituais e penitencias para buscar a salvación das súas almas e a comuñón con Deus.

 

Contexto histórico

Na Idade Media, a relixión desempeñou un papel central na vida das persoas. A Igrexa católica tiña un poder e influencia significativos sobre a sociedade, e a fe era unha parte integral da vida cotiá da maioría das persoas. As crenzas e prácticas relixiosas permeaban cada aspecto da cultura medieval, desde a educación e a política ata a arte e a arquitectura.

A vida dos monxes na Idade Media Recuncho da historia, Edad Media, Idade Media

 

Unha das características máis destacadas da fe medieval foi a crenza na salvación e o temor ao castigo divino. A Iglesia ensinaba que só a través da fe e as boas obras podíase alcanzar a salvación eterna, mentres que aqueles que se desviaban dos mandamentos de Dios condenaríanse ao inferno. Esta crenza na vida despois da morte tiña un impacto significativo na forma en que as persoas vivían as súas vidas e tomaban decisións, xa que buscaban evitar o pecado e asegurar o seu lugar no ceo.

Outra característica importante era a influencia dos sacramentos na vida relixiosa. Os sacramentos eran rituais sagrados que se cría que conferían a graza divina e eran administrados pola Igrexa. Estes incluían o bautismo, a confirmación, a penitencia, a eucaristía, a unción dos enfermos, o matrimonio e a orde sacerdotal. Os sacramentos eran considerados esenciais para a salvación e eran unha parte integral da vida dun fiel medieval. Por exemplo, o sacramento do matrimonio era visto como un compromiso sacro e críase que só a través del podíase formar unha familia lexítima e bendicida por Deus.

Ademais, a Igrexa católica exercía un gran poder e control sobre a sociedade medieval. Era a institución máis poderosa e rica da época e posuía propiedades extensas, así como influencia política. A Igrexa tamén tiña o monopolio da educación e a tradución de textos, o que lle daba un papel central na formación da cultura e a transmisión do coñecemento.

 

As orixes da vida monástica

Temos que remontarnos alá polo século III, tempos nos que se crearon as comunidades de ermitáns, persoas que buscaban unha vida espiritual, vivindo na máis absoluta soidade, en lugares afastados das zonas poboadas.

A principios do século IV, San Antonio Abad creou a primeira comunidade de monxes en Exipto, establecendo así o modelo para a vida monástica que se estendería por toda Europa.

San Antonio Abad. Obra de Vicente Lopez Portana

San Antonio Abad. Obra de Vicente Lopez Portana

 

As regras monásticas máis antigas foron redactadas por San Agustín (354-430); nelas regulou as horas canónicas e dispuxo as obrigacións dos monxes respecto á orde teolóxica e moral.

Aínda que o monacato céltico tivo gran importancia entre os séculos VI e VII, non cabe dúbida de que para a Europa medieval, foi a regra benedictina a que maior transcendencia vai ter  a historia de Occidente.

San Benito de Nursia vai poñer os piares dun movemento monástico esencial para a relixiosidade, cultura e política dos longos séculos da Alta e Plena Idade Media.

San Benito de Nursia

San Benito de Nursia

 

Na Idade Media, o monacato foi unha institución central na vida relixiosa e social. Os monxes e móllalas tiñan como obxectivo alcanzar a salvación e a perfección espiritual a través da renuncia aos praceres mundanos e a dedicación exclusiva á vida relixiosa.

Os mosteiros eran dirixidos por un abade ou abadesa, que era o líder espiritual e administrativo da comunidade. Os monxes vivían en comunidade e seguían unha estrita regra monástica, que incluía a oración, a meditación, o estudo e o traballo manual.

En Occidente, resulta difícil falar dunha homoxeneidade monástica, xa que cada centro era independente dos demais, aínda que os obxectivos da orde fosen comúns.

Os mosteiros foron centros da máxima influencia:

 • relixiosa, incentivando a veneración das imaxes e as reliquias. De feito o Mosteiro de Cluny impulsou as peregrinacións a Santiago, durante o século XI. Outros membros do clero que alcanzaron a santidade como Santo Domingo da Calzada e San Juan de Ortega, ademais de fundar santuarios e hospitais especializáronse na importantísima labor de mellorar as calzadas e, sobre todo, a construción de pontes de pedra para a trasfega de peregrinos cara a Santiago de Compostela. Un mosteiro achegaba a guía espiritual ás comunidades locais.

 

 • social, non en balde eran os principais valedores dos pobres, enfermos, cativos e desherdados da sociedade. Os benedictinos atendían con esmolas, comidas, roupas limpas e secas, descanso, etc. a pobres, necesitados, peregrinos, etc. coma se tratásese do propio Cristo, como así estableceu San Benito de Nursia. Os monxes conseguiron avances en áreas como a medicina, a agricultura e a arquitectura.

 

 • política, exerceron a súa autoridade nas terras que posuían, e asumiron roles como conselleiros de reis e membros das elites do poder.

 

 • cultural, os mosteiros foron os principais baluartes da defensa da cultura. Nos seus scriptoria copiáronse libros relixiosos, filosóficos, históricos, científicos etc. Os mosteiros desempeñaron un papel fundamental ao longo da historia na preservación e difusión do coñecemento. Os monxes tamén foron importantes no campo da medicina. Moitos deles eran expertos en herbas e remedios naturais, e a maioría dos hospitais medievais eran administrados por ordes relixiosas. Tamén desenvolveron a música e os cantos, e neles traballaron os artistas máis cualificados de cada época. Os mosteiros patrocinaban as artes, especialmente a produción de frescos e mosaicos tanto dentro do mosteiro como no resto do mundo para poder propagar a mensaxe cristiá. Os mosteiros tamén eran protectores imprescindibles da arte e os documentos históricos (aínda que non sempre o conseguían), especialmente en tempos revoltos tales como guerras, saqueos viquingos ou herexías como a iconoclasia dos séculos VIII e IX, cando se destruíu a arte relixiosos sen miramientos e víase como blasfemo.
Recomendación:  O Castro de Santa Trega

 

O mosteiro medieval

Un mosteiro medieval era unha comunidade de monxes pechada e ás veces remota, liderada por un abade, que rexeitaba os bens terreais para levar unha vida simple de oración e devoción.

Monasterio de Oseira. San Cristovo de Cea. Ourense

Mosteiro de Oseira. San Cristovo de Cea. Ourense

 

Eran verdadeiras sociedades ideais en miniatura, os mosteiros queren ser un exemplo para toda a sociedade, e reproducen a división tradicional que se dá nesta entre os que oran, os que traballan e os que combaten, sen deixar de aspirar por iso á perfección divina.

En calquera caso, pronto se distinguen dúas correntes: á pompa dos servizos litúrxicos cluniacenses e ao seu, con frecuencia, ostentosa espiritualidade, os mosteiros cistercienses opoñen unha vida de soidade e de ascesis.

A medida que o monacato florecía, xurdiron diferentes ordes que respondían ao que consideraban as preocupacións máis apremiantes do seu tempo, a un determinado grupo demográfico ao que sentían chamados a servir, ou a unha forma diferente de honrar a Deus que non encaixaba do todo con outras ordes. Todas elas veneraban á Virxe María, Nai de Dios, en maior ou menor medida, pero cada unha tiña o seu propio enfoque especial. As ordes cenobíticas máis coñecidas son:

 • Os benedictinos
 • Cluniacos
 • Cistercienses
 • Cartuxos
 • Premonstratenses
 • Trinitarios

 

Os mosteiros variaban de tamaño, polo que non todos necesitaban os mesmos edificios. De feito, algunhas veces a xeografía ditaba a arquitectura. Con todo, moitos compartían as mesmas características arquitectónicas básicas e os planos de calquera mosteiro de Europa eran sorprendentemente consistente ao longo de toda a Idade Media. A miúdo os mosteiros contaban con murallas, pero non se pode dicir se o seu propósito era manter á xente fose ou aos monxes dentro. O acceso desde fóra realizábase mediante a porta principal.

O mosteiro era todo un complexo residencial con distintas dependencias que estaban en función do tipo de vida que levaba alí.

A vida dos monxes na Idade Media Recuncho da historia, Edad Media, Idade Media

 

O corazón do mosteiro era o claustro; unha arcada ao redor dun espazo cadrado aberto. O acceso a este claustro adoitaba estar restrinxido, e ninguén externo a comunidade monástica tiña permitido entrar sen permiso. O claustro era unha das poucas áreas nas que os monxes podían falar libremente, e tamén era onde se ensinaba aos novicios e realizábanse tarefas como afiar coitelos na pedra de afiar do mosteiro ou lavar roupa en grandes fontes de pedra.

Xunto ao claustro estaba a igrexa co campanario, importante para chamar aos monxes a misa. Había almacéns, adegas para gardar viño e comida e poida que ata cortellos. Tamén había unha casa para as reunións xerais diarias, unha biblioteca e, mirando ao sur para conseguir a mellor luz posible, un scriptorium.

As comidas comúns servíanse no comedor coas súas mesas corridas de madeira. Xunto ao comedor estaban as cociñas, unha panadería e un xardín de verduras e especias cun estanque de peces. Ademais, xunto ao comedor tamén estaba o calefactorio, a única habitación quente do mosteiro (á parte das cociñas), onde os monxes podían ir quentarse a intres durante o inverno. Había dormitorios separados para os monxes, os oblatos e os novicios.

Máis aló do claustro estaban os edificios anexos que variaban dependendo do tamaño do mosteiro. Poida que houbese unha enfermería para os anciáns e os enfermos coa súa propia cociña. Os irmáns laicos tiñan o seu propio edificio de habitacións, normalmente no patio exterior, que a miúdo tiña tamén as súas propias cociñas, xa que así poderían preparar comidas que os monxes non tiñan permitido comer. Poida que tamén houbese máis habitacións para hospedar a viaxeiros e talleres para certos artesáns, tales como xastres, ourives ou vidreiros. Poida que tamén houbese un cemiterio para os monxes e outro para as persoas laicas ilustres da zona.

 

Diferencia entre monxes e frades

A figura do monxe naceu no Occidente europeo no ámbito da temperá Idade Media. Sucedeu cando o colapso do Imperio Romano había lanzado ao vello continente a unha era de incerteza e perigo constante.

A vida dos monxes na Idade Media Recuncho da historia, Edad Media, Idade Media

 

A furia dos bárbaros, a perda dos valores e as leis que gobernaran o Imperio máis poderoso que xamais existise, fixeron dramáticas as vidas de homes e mulleres. Neste escenario, homes e mulleres volveron a súa mirada a Deus, atopando inspiración na forma de vida dos monxes de Oriente Medio. No século IV, en Exipto, Palestina e Siria, seguindo os pasos de Antonio o Grande e outros Pais do Deserto, un número crecente de persoas xa abandonaran o mundo por completo para vivir en soidade.

Vivían nun eremos (ermida), de aí o termo “ermitán”, un lugar afastado, frecuentemente perdido no deserto; nel, unha ou varias persoas illábanse para dedicar a súa vida unicamente ao amor de Dios.

Precisamente de aí vén  o termo monxe, que provén do latín “monachus” e este de o grego μοναχός (monachós), que quere dicir único, só ou solitario.

 

O termo frade tamén é de orixe medieval, e está vinculado á profunda transformación que sufriu a vida relixiosa a finais da Idade Media,  en particular con Francisco de Asís (1182-1226).

Os franciscanos trouxeron unha gran novidade con respecto aos monxes. Os seguidores de san Francisco xa non se dedicaban unicamente a orar e traballar en lugares apartados, os mosteiros.

Os novos relixiosos integrábanse na vida dos pobos e cidades, tanto a nivel espiritual como a nivel material; mostrando o seu abandono total a Deus cun xesto moi elocuente: vivir da esmola.

Recomendación:  A peste na Idade Media

Estes homes mesturábanse coa xente das cidades, cos pobres, cos enfermos, para brindarlles consolo e axuda. Estes monxes, nas cidades e pobos e non vivían en mosteiros, senón en conventos.

Fraile vén da palabra latina “frater”, irmán. E é que o ideal de San Francisco era precisamente que os seus seguidores vivisen como irmáns; non só entre eles, senón tamén  coas persoas ás que axudaban.

Os frades caracterizábanse, entre outras cousas, por un estilo de vida moi pobre e humilde, e unha vestimenta modesta; con roupa sinxela e só sandalias para protexer os pés.

 

A vida diaria dun monxe

En primeiro lugar dicir que os monxes pertencían a todas as clases sociais. Algúns proviñan de medios aristocráticos, e facíanse monxes para fuxir da corrupción e, sobre todo, das violencias dun mundo dominado pola barbarie guerreira. Outros procedían do ámbito agrícola e, grazas á vida monástica, atopaban o medio de acceder á cultura.

En xeral, os monxes levaban unhas vidas sinxelas.

A vida dos monxes na Idade Media Recuncho da historia, Edad Media, Idade Media

Os monxes vivían en mosteiros, que eran comunidades pechadas e autosuficientes. Alí, seguían unha rutina diaria estrita e rexíanse por unha serie de regras e rituais que estruturaban a súa vida cotiá.

Os mosteiros variaban moito en canto ao tamaño, e os máis pequenos contaban cunha ducia de monxes e se cadra estaban liderados por un prior no canto dun abade. Os máis grandes, tales como a abadía de Cluny en Francia (fundada ao redor de 1910), podían presumir de 460 monxes no seu punto álxido no século XII, aínda que uns 100 irmáns era o número normal na maioría de mosteiros. O abade se elexía entre os monxes veteranos, e era un posto vitalicio. A este o asistía un prior e os monxes que tiñan responsabilidades administrativas específicas, os obedienciarios que se encargaban de varios aspectos do mosteiro tales como a igrexa, as misas, a biblioteca, os ingresos das terras, os almacéns de comida ou a adega. O abade representaba ao mosteiro de fronte ao exterior, por exemplo, en reunións da orde ou nos encontros relacionados coa xestión das terras do mosteiro.

O traballo dos monxes do coro era a oración, o canto das sete horas do Oficio divino e a celebración da misa diaria, mentres que os irmáns leigos proporcionaban as necesidades materiais da comunidade mediante o cultivo de alimentos, preparación das comidas e o mantemento do mosteiro, etc. Na

maioría das ordes relixiosas, os monxes viven en habitacións sinxelas e austeras chamadas celas e xúntanse todos os días para celebrar a misa conventual e ao rezo da Liturxia das Horas.

Seguindo o ora et labora, o día estaba estritamente organizado a partir de momentos de oración, de traballo, de comida e de repouso. Acudían a rezar a maitines (de 1.00 a 2.00 h), a laudes (sobre as 4.00 h.), á prima (de 6.00 a 7.00h.) á terza (de 9 a 9.30 h.), á sexta (de 11.30 a 12.30), á nona (de 15.00 a 15.30), ás vésperas (de 18.a 18.30) e ás completas (de 19.30 a 20.00). Traballaban entre a prima e a sexta, entre a nona e as vésperas e despois da cea e as completas. Comían despois da sexta ata as 13.00 e despois das vésperas ata as 19.00. Durmían ou descansaban entre as completas e a prima e desde despois de comer ata a nona. Ademais, seguindo o seu estilo de vida, pasaban gran parte do día en silencio.

En xeral, podemos dicir que as horas canónicas eran as seguintes:

 • Maitines: antes do amencer.
 • Laudes: ao amencer.
 • Prima: primeira hora despois do amencer, sobre as 6:00 da mañá.
 • Terza: terceira hora despois de amencer, sobre as 9:00.
 • Sexta: mediodía, ás 12:00 despois do *Ángelus en tempo ordinario ou o Regina Coeli en pascua.
Horas canónicas

Horas canónicas

En todo caso, a vida dos monxes na Idade Media estaba estruturada por unha estrita rutina diaria que combinaba a oración, o traballo e o estudo. De maneira xenérica, podemos dicir que a xornada se distribuía da seguinte maneira:

 • Oración matutina cedo na mañá
 • Asistencia á misa e rezos colectivos
 • Realización de tarefas segundo as habilidades individuais
 • Cultivo de alimentos e coidado de animais
 • Confección e reparación de vestimenta
 • Copia e estudo de libros
 • A importancia da copia de manuscritos

 

Un dos rituais máis importantes na vida monástica era a liturxia e a oración. Os monxes reuníanse na igrexa do mosteiro varias veces ao día para participar nos oficios relixiosos. Estes oficios consistían en cantos, lecturas bíblicas e oracións en latín. A liturxia seguía un calendario litúrxico que incluía celebracións importantes como a Pascua, o Nadal e os santos patróns.

As penitencias tamén eran unha parte importante da vida dun monxe. Estes homes sometíanse a privacións e disciplinas físicas como forma de purificar a alma e alcanzar unha maior proximidade con Deus. Algunhas penitencias comúns incluían o xaxún, a flagelación e a privación do soño.

E lembremos que, polo menos en teórica, os monxes non só buscaban a súa propia salvación espiritual, senón que tamén se dedicaban ao servizo da comunidade. Moitos mosteiros convertéronse en centros de atención médica e educación, brindando coidado aos enfermos e ensino aos nenos.

Doutra banda, algunhas ordenes ordes relixiosas cristiás que adoptaron un estilo de vida de pobreza, viaxando e vivindo en zonas urbanas con fins de predicación, evangelización e ministerio, especialmente para os pobres; máis xeralmente un estilo de vida ascético que inclúe a pobreza e a mendicidade.

En canto ás comidas, o menú era bastante monótono, aínda que san. En época medieval, a dieta benedictina, por exemplo, estaba baseada na dieta mediterránea: pan, legumes cocidos, froita, hortalizas, e en menor medida, as carnes e peixes. As carnes máis populares eran a de porco e pito, mentres que a tenreira era moi pouco común.

O xantar consistía en racións abundantes de pan (de trigo e centeo), legumes, verduras e froita do tempo, con viño. A cea incluía verduras e froitas, co pan sobrante do xantar.

En canto ao hábito dos monxes, utilizaban unha “cogulla ou colobio”, que era unha túnica con carapucha na liturxia católica. Era habitualmente de la, co escapulario (capuchón para a cabeza) a modo de banda que cobre os ombreiros e pende por diante e por detrás, recordo do pano que antes adoitaban poñerse sobre os ombreiros para levalas cargas.

Recomendación:  As revoltas irmandiñas, na Galicia do século XV

 

Os monxes copistas, e os mosteiros como centros de ensino

Nunha época na que non existían imprentas nin fotocopiadoras, o labor dos monxes escribas era fundamental para asegurar a preservación do coñecemento. Grazas á súa dedicación e esforzo, moitas obras da antigüidade clásica e da Idade Media puideron chegar ata os nosos días.

En Europa e durante a Idade Media, os monxes copistas eran os encargados de manter o legado escrito da Antigüedad. A tarefa destes monxes era copiar os códices e manuscritos, converténdose esta en a súa función principal.

O obxectivo do seu traballo era dispoñer de copias duradeiras para que se incluísen nas bibliotecas das abadías e conventos para así poder usalas durante séculos.

Os mosteiros posuían unha sala dedicada para este labor de copia chamada scriptorium. A esta sala só tiñan acceso os monxes copistas, así como o abade e o bibliotecario.

A vida dos monxes na Idade Media Recuncho da historia, Edad Media, Idade Media

 

Desta maneira, os mosteiros convertéronse en verdadeiras fábricas de coñecemento, onde se producían exemplares de obras clásicas, relixiosas e científicas. Os monxes tamén se encargaban de traducir textos do latín ao vernáculo, permitindo así que as obras chegasen a un público máis amplo.

Os monxes copistas traballaban varias horas ao día niso, sempre baixo unhas estritas condicións e regras.

Os monxes tamén desempeñaron un papel importante na tradución de textos antigos. Moitos dos textos clásicos da antigüidade, como as obras de Aristóteles ou os tratados médicos de Galeno, foron traducidos por monxes nos mosteiros. Estas traducións permitiron que o coñecemento da antigüidade clásica mantivésese vivo e accesible na Idade Media. Grazas aos esforzos dos monxes, preserváronse obras fundamentais que sentaron as bases da ciencia, a filosofía e a medicina occidental.

 

Ademais de ser espazos de produción literaria, os mosteiros tamén se dedicaban á educación. Moitos monxes eran mestres e ensinaban a outros membros da comunidade monástica, así como a estudantes externos que buscaban adquirir coñecementos.

Os mosteiros convertéronse en centros de ensino e aprendizaxe, onde se impartían disciplinas como a teoloxía, a filosofía e as artes liberais. Estes coñecementos eran fundamentais para o desenvolvemento intelectual e espiritual da época.

Nos mosteiros ensinábase a ler e a escribir, impartíanse clases de música, estudábase latín e ensinábanse outras disciplinas como a aritmética ou a astronomía.

 

Os monxes guerreiros

Tratábase de homes que combinaban sen problema unha dobre dedicación: devoción relixiosa e as súas habilidades militares.

Estes monxes guerreiros gozaban de privilexios especiais, como exencións fiscais e o dereito de levar armas. Ademais, tiñan acceso á educación e a cultura, o que lles permitía ter unha visión máis ampla do mundo e exercer influencia na política e a economía.

A orixe dos monxes guerreiros atopámolo no século XI, con motivo da primeira Cruzada para recuperar Terra Santa. Durante esta época, formáronse varias ordes monásticas militares, como os Templarios e os Hospitalarios, cuxo propósito era protexer aos peregrinos e loitar contra os infieis.

A vida dos monxes na Idade Media Recuncho da historia, Edad Media, Idade Media

 

Os monxes guerreiros tiveron un impacto significativo na política e a economía da Idade Media. O seu poder militar e a súa riqueza permitíronlles exercer influencia sobre os líderes políticos e participar en decisións crave. Ademais, a súa presenza en diferentes rexións brindáballes unha visión global dos acontecementos, o que lles outorgaba un papel importante como asesores e mediadores.

En termos económicos, os monxes guerreiros posuían grandes extensións de terra e eran propietarios de castelos e fortalezas. Isto permitíalles controlar o comercio e cobrar impostos aos habitantes locais. Á súa vez, utilizaban os seus recursos para financiar a construción de igrexas, mosteiros e hospitais, contribuíndo así ao desenvolvemento da sociedade feudal.

Con todo, a súa influencia e riqueza espertaron os celos dos monarcas europeos e de la Iglesia, o que finalmente levou á súa disolución no século XIV.

Estes monxes guerreiros eran recrutados entre a nobreza e a alta burguesía, e sometíanse a votos relixiosos de pobreza, castidade e obediencia. Combinaban a vida monástica co adestramento militar, converténdose nunha forza temible no campo de batalla.

A pesar do seu poder e influencia, as ordes de monxes guerreiros comezaron a enfrontar problemas a finais do século XIII. A corrupción interna, os conflitos coa Igrexa e a perda de Terra Santa debilitaron a súa posición. Ademais, os monarcas europeos viron neles unha ameaza á súa poder e comezaron a perseguilos, acusándoos de herexía e outros crimes.

Finalmente, no século XIV, as ordes de monxes guerreiros foron disoltas e os seus bens confiscados. Moitos dos seus membros foron arrestados e executados, e o seu legado quedou manchado polas acusacións e a persecución. Con todo, o seu espírito de devoción e valentía perdurou ao longo dos séculos, inspirando a xeracións futuras.

 

Conclusións

Na Idade Media, os monxes desempeñaron un papel fundamental na vida relixiosa e espiritual da sociedade. Renunciaban aos praceres mundanos e comprometíanse a vivir en pobreza, castidade e obediencia. Esta renuncia aos bens materiais e ás relacións románticas permitíalles centrarse por completo na súa relación con Deus.

Estes centros relixiosos non só eran lugares de oración, senón tamén auténticas institucións educativas. O seu labor de preservación do coñecemento, o seu sistema de ensino e o seu impacto na formación dos monxes tiveron un impacto duradeiro na educación da época.

O seu traballo deixou unha pegada na cultura europea e na historia mundial.

 

E rematamos esta longa publicación, confiando en que, a pesar da súa longa extensión, resultase do voso interese, e nese caso gustaríanos que nolo fixésedes saber pulsando no botón “Gústame”. Ademais, animámosche a achegar algún comentario, e se tes interese, subscribirche gratuitamente á Newsletter do Blog para manterche sempre informado sobre as novas publicacións do Blog.

Por último, se vos gustou o suficiente como para compartilo nas vosas redes sociais, estariamos realmente encantados de que así o fixésedes.

 

Referencias

La vida cotidiana de los monjes de la Edad Media. De Linage Conde, A.

Los monjes españoles en la Edad Media. De Pérez de Urbel, J.

Monjes y monasterios hispanos en la Ata Edad Media. DE VV.AA.

https://cultura-brillante.com/caracteristicas-religiosas-de-la-edad-media-una-mirada-a-la-fe-medieval/

https://historiageneral.com/2010/01/11/la-vida-de-los-monjes-en-la-edad-media/

https://historia.ovh/cual-fue-el-papel-de-los-monjes-en-la-edad-media/

https://historiaybiografias.com/monasterios/

https://historioteca.com/el-papel-de-los-monasterios-en-la-educacion-medieval/

https://www.worldhistory.org/trans/es/2-1293/la-vida-cotidiana-de-los-monjes-medievales/

Deixa unha resposta

O teu enderezo no será publicado. Os campos obrigatorios están marcados *

Publicar comentario