Festa do Esquecemento, Xinzo

Desde a súa primeira edición, alá polo ano 2001, o municipio ourensán de Xinzo de Limia rememora a chegada de legiones romanas ata estas terras. E faio a través da denominada “Festa do Esquecemento”, festa do esquecemento para os castelán parlantes, que anualmente organiza a Asociación Cultural Civitas Limicorum. A edición deste ano, supón pois…