Os trobadores na Idade Media

Na Idade Media, o trobador era un “bardo e cantante” que interpretaba versos escritos, ormalmente na lingua occitana ou provenzal. No entanto, a propia orixe etimológico (latín fundamentalmente) é froito da suma de dous compoñentes de devandita lingua: o provenzal “trobar” que derivaba do sustantivo latino “trope”, que significa “canción”; e o sufijo “-dor”, que…

Os mudéxares

Recordemos que os mudéxares eran os musulmáns que permaneceron nos territorios ocupados polos cristiáns durante o periodo da reconquista. Aínda que Granada conquistouse en 1492 poñendo fin a 800 anos da o-Ándalus, a presenza musulmá en España como relixión proseguiu uns cantos anos máis nos distintos reinos peninsulares cristiáns. En Castilla, o “término”mudéxar”, provén do…